... nes Tu verta būti LAIMINGA ...
Mūsų
telefonai
Darbo grafikas
I-VII: 9:00 - 18:00


Nemokamas pristatymas perkant už 70€ ir daugiau!

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Pirkėjui ir  Aš laiminga, MB (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.iamhappy.lt susijusios nuostatos.

1.2. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.iamhappy.lt patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.iamhappy.lt turi teisę išimtinai tik:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys.

1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.4. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.iamhappy.lt .

      2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „PATEIKTI UŽSAKYMĄ“.

2.2. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.iamhappy.lt duomenų bazėje.

      3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

3.3. Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.4. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės www.iamhappy.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti www.iamhappy.lt klientų aptarnavimo skyrių.

3.6. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės internetinės parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.iamhappy.lt turi teisę manyti, kad veiksmus internetinėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.

3.7. Internetinės parduotuvės www.iamhappy.lt Pirkėjas pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

      4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti internetinės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis internetine parduotuve www.iamhappy.lt.

4.2. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal www.iamhappy.lt.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.6. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje www.iamhappy.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

4.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymo, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

4.8. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.9. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

     5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami www.iamhappy.lt esančiomis užsakymo formomis. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.3.1. Elektronine bankininkyste naudojant PaySera sistemą: tiesiogiai – „Swedbank“, SEB; Luminor bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Opay, PaySera;

5.3.2. Bankiniais pavedimais iš savo banko;

5.4. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

       6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.iamhappy.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

6.2. Prekių pristatymo paslauga:

6.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

6.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

6.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis Lietuvos pašto skyriaus paslaugomis, LP Express kurjeriais į namus ir paštomatus.

6.4. Prekių pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

6.5. Prekės Pirkėjui suruošiamos per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo.

6.6. Lietuvoje prekės yra pristatomos  per 1-3 darbo dienas. Į užsienį prekių pristatymo laikas skiriasi, dėl pristatymo terminų kreiptis asmeniškai.

6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.9. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6.10. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama Pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio - padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą Pirkėjui nėra grąžinami.

6.11. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

      7. Prekių kokybė ir garantijos

7.1. Visi www.iamhappy.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

      8. Prekių grąžinimas

8.1. Internetinė parduotuvė www.iamhappy.lt remiasi Lietuvos Respublikos įstatymais, todėl taip pat vykdo prekių grąžinimo politiką. Įsigytus produktus galima grąžinti įmonei, šiais atvejais:

8.1.1. Jeigu Jūsų gauta prekė neatitiko tos, kurią įsigijote internetinėje parduotuvėje;

8.1.2. Jeigu prekės dydis Jums netinka ar nepatiko prekės išvaizda, siūlome Jums ją pakeisti  (reikės mokėti tik už kitos prekės pristatymą).

8.2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, suteikiame klientui galimybę grąžinti įsigytą prekę – procesui įgyvendinti, kaip ir yra nurodyta, suteikiame 14 (keturioliką) dienų. Laikotarpis yra pradedamas skaičiuoti nuo tos akimirkos, kai siunta yra pristatyta kurjerių arba nuo to momento, kai siuntą yra atsiimta pirkėjo.

8.3. Įspėjame, jog prekės, kurias norite grąžinti, privalo būti nenaudotos, nepraradusios pirminės – prekinės išvaizdos, vizualinių bruožų (Išskyrus atvejus, kai prekė yra brokuota ar defektuota). Pakuotė taip pat turi būti nepažeista, nesugadinta, nedeformuota. Pastaba: atidaryta pakuotė nėra įvardijama, kaip pažeidimas, jeigu tikslas buvo įsitikinti, jog gautas daiktas atitinka internetinėje parduotuvėje nurodytą aprašymą.

8.4. Grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

8.5. Grąžinant prekę reikia nurodyti šią informaciją: užsakymo numerį, grąžinamos prekės pavadinimą bei kodą, pirkimo datą.

8.6. Mūsų internetinė parduotuvė įsipareigoja, gavusi grąžinta prekę, kompensuoti pinigus per 7 – 10 darbo dienų.

8.7. Klientui, panorusiam gautą prekę pakeisti kita, galioja produkto pristatymo terminai, esantys internetinės parduotuvės nuostatuose.

8.8. Pagal teisės aktą negali būti grąžintos arba keičiamos šios prekės: parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai. Prekės, kurios gaminamos pagal individualų užsakymą.

8.9. Pirkėjas, kuris grąžina nepatikusias arba netikusias prekes, turi apmokėti pats patirtas tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

8.10. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

       9. Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas www.iamhappy.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės www.iamhappy.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

    10. Šalių atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės www.iamhappy.lt.

10.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3 Jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės el. paštu info@iamhappy.lt.